Contacte


 

 

 

 

DP Arq, SLP
arquitectura, planejament i urbanisme
DOMÈNEC PARERA ARQUITECTE SLP

Rbla. Riera i Penya 49, 1r C
08358 Arenys de Munt
Telf. 93 795 02 66
a/e: domenec.parera@coac.net

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona tom 35438, foli 196, full B 267788, inscripció 1a