Currículum


 

DOMÈNEC PARERA ARQUITECTE, SLP, està inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya i està formada per l’arquitecte Domènec Parera i Corominas,  membre de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya i de l’Agrupació Experts, Pericials i Forenses – especialitat urbanisme i valoracions.

Domènec Parera (nascut el 18.04.1962) inicia els seus treballs com a arquitecte l’any 1989 i constitueix la societat DOMÈNEC PARERA ARQUITECTE SLP l’any 2003. Durant aquests anys les tasques s’han anat compartint entre l’edificació i l’urbanisme.

Durant els anys 1995-2000 va desenvolupar les tasques d’arquitecte municipal, la qual cosa  va permetre conèixer de manera molt propera la problemàtica dels petits municipis envers l’execució de l’urbanisme, així com la complexitat que suposa la gestió municipal. Posteriorment, realitzà tasques d’arquitecte assessor urbanístic i  actualment es compaginen les tasques de despatx amb els treballs a l’Administració com arquitecte municipal.